Oferta

Niepubliczny Żłobek Nr 38 „Zielony Groszek” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rolniczej 36 funkcjonuje od dnia 01.12.2012r. –   Zaświadczenie Nr 1/147/2012 o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 

Do Żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 36 miesiąca życia.

Opiekę nad dziećmi w naszym Żłobku sprawują doświadczone opiekunki z wykształceniem pedagogicznym ukończoną szkołą opiekunek dziecięcych, wyższymi studiami pedagogicznymi wieloma kursami doszkalającymi, a także  z praktyką w opiece nad dziećmi.

Wiele z nich posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. Jest to świetnie przygotowana kadra wnosząca ciepła i przyjazną atmosferę, dająca radość dzieciom. Dzięki wdrażaniu nowatorskich dydaktycznych rozwiązań i podążając za indywidualnym rozwojem dzieci, pobudzają je do rozwijania zainteresowań. W takim otoczeniu dzieci czują się bezpiecznie
i bardzo chętnie przychodzą do Żłobka.

Nasz Zespół kładzie szczególny nacisk na podnoszenie kwalifikacji zawodowych opiekunek, poprzez zapewnienie im czynnego udziału w szkoleniach, warsztatach, kursach podnoszących ich kwalifikacje oraz poszerzających ich umiejętności.

Organizujemy wychowanie i edukacje na najwyższym poziomie.

W naszym Żłobku Rodzice zawsze otrzymują wszystkie niezbędne informacje o tym jak dziecko funkcjonowało każdego dnia. Wsparcie w wychowaniu, informacje zwrotne i pomoc specjalistów.

Zadania te możemy realizować jedynie poprzez współpracę z rodzicami, ponieważ zarówno zasady wychowawcze, jak i metody wspomagania rozwoju musza być wynikiem porozumienia obu stroni wspólnego zaangażowania. 

services_section_01_2
Strona Główna

Zapewniamy

ZAPEWNIAMY:

  • wysokokwalifikowana kadrę;
  • troskliwą opiekę i rodzinną atmosferę 
  • opiekę, wychowanie i uczenie na najwyższym poziomie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
  • nowoprzyjętym dzieciom -okres adaptacyjny;
  • wielokierunkowe uczenie przez zabawę 
  • różnorodne zajęcia edukacyjne spełniające oczekiwania dzieci i rodziców
  • współpracę ze specjalistami
  • różnorodne zajęcia dodatkowe
  • spacery
  • cztery smaczne posiłki