ZASADY REKRUTACJI NA MIEJSCA WSPÓŁFINANSOWNE PRZEZ GMINĘ WROCŁAW

Informacja o planowanym naborze na miejsca współfinansowane przez Gminę Wrocław zostaje podana co najmniej: w żłobku na tablicy ogłoszeń oraz na stronie BIP Urzędu Miasta Wrocławia,
Rekrutacji podlegają dzieci spełniające łącznie poniższe warunki: –

  • mają ukończone 20 tygodni życia w dniu rozpoczęcia uczęszczania do żłobka,
  • mają stałe miejsce zamieszkania na terenie Wrocławia.

W przypadku liczby zgłoszeń powyżej oferowanej przez podmiot liczby miejsc wspófinansowanych przez Gminę Wrocław podmiot zobowiązany jest do przeprowadzenia rekrutacji z zastosowaniem kryterium punktowego o przyjęciu na miejsca współfinansowane przez Gminę Wrocław decyduje kolejność na liście wg. uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych. Punktacja w procesie rekrutacji obejmuje następujące kryteria:

  • wymiar zatrudnienia rodziców/ opiekunów prawnych – złożenie przez rodziców / opiekunów prawnych dziecka rocznego zeznania podatkowego PIT za rok poprzedni lub deklaracji opodatkowania za rok bieżący w US we Wrocławiu, z wyłączeniem  l US we Wrocławiu.
  • udział dziecka w rekrutacji do miejskich żłobków