HARMONOGRAM REKRUTACJI 

na rok szkolny 2020/2021

Zdarzenie 

Termin

Składanie przez rodziców potrzebnych dokumentów upoważaniających do wzięcia udziału w rekrutacji do przedszkola na rok 2020/2021 

19.06.2020r. – 23.06.2020r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista przyjętych, lista nieprzyjętych) – wywieszone na tablicy ogłoszeń
w Publicznym Przedszkolu „Zielony Groszek”
we Wrocławiu

25.06.2020r. 

Potwierdzenie przez rodziców dzieci przyjętych
do Publicznego Przedszkola „Zielony Groszek” jako placówki dla ich dziecka od 01 września 2020r. 

25.06.2020r. – 26.06.2020r.

Ogłoszenie zweryfikowanej listy przyjętych dzieci – wywieszona na tablicy ogłoszeń w Publicznym Przedszkola „Zielony Groszek” we Wrocławiu

26.06.2020r.

W przypadku wolnych miejsc – II nabór formularzy rekrutacyjnych 

26.06.2020r. – 30.06.2020r. 

Wyniki II naboru – wywieszone na tablicy ogłoszeń w Publicznym Przedszkolu „Zielony Groszek”
we Wrocławiu  

02.07.2020r. 

Potwierdzenie przez rodziców  dzieci przyjętych
w II naborze

02.07.-03.07.2020r.

Ogłoszenie zweryfikowanej listy dzieci przyjętych podczas II naboru – wywieszona na tablicy ogłoszeń w Publicznym Przedszkolu „Zielony Groszek”
we Wrocławiu 

03.07.2020r. 

Do pobrania