Oferta

Publiczne Przedszkole „Zielony Groszek” z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rolniczej 36 funkcjonuje od dnia 1 września 2016r. Jest przedszkolem publicznym na mocy Decyzji nr 6/2016 Prezydenta Wrocławia z dnia 15 czerwca 2016r. w sprawie udzielenia zezwolenia na założenie publicznego przedszkola i jest współfinansowane przez Gminę Wrocław. 

Do Przedszkola przyjmowane są dzieci wieku od 3 do 6 lat.

Jako placówka ogólnodostępna przyjmujemy  również dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, zapewniając im specjalistyczną opiekę. 

Nauczyciele zatrudnieni w naszym Przedszkolu posiadają wymagane kwalifikacje określone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017r. poz. 1575 ze zm.)
i zapewniają profesjonalną opiekę dzieciom w czterech grupach przedszkolnych.

services_section_01_2
Strona Główna

Zapewniamy

 • wysoko kwalifikowaną kadrę
 • troskliwa opiekę i rodzinna atmosferę
 • opiekę, wychowanie i uczenie się dzieci na najwyższym poziomie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
 • nowoprzyjętym dzieciom – okres adaptacyjny
 • traktowanie każdego dziecka indywidualnie i podmiotowo
 • wielokierunkowe uczenie się przez zabawę
 • różnorodne zajęcia edukacyjne spełniające oczekiwania dzieci i rodziców oraz zapewniające indywidualną drogę rozwoju
 • stosowanie  metod twórczych wpływających na wszechstronne symulowanie rozwoju każdego dziecka
 • spacery i wycieczki
 • współpracę ze specjalistami
 • cztery smaczne i urozmaicone posiłki

Praca wychowawczo-dydaktyczna odbywa się w oparciu o Program wychowania przedszkolnego TRAMPOLINA Wydawnictwa PWN zgodnego z  podstawą programową wychowania przedszkolnego. 

Realizując podstawę programową i wybrany program dbamy o:

 • stymulowanie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju dzieci
 • indywidualne podejście do każdego dziecka i integracje społeczna dzieci
 • rozwój samodzielności i twórczej aktywności dzieci
 • odkrywanie talentów i rozwój wrażliwości, zainteresowań i zdolności
 • poznawanie rzeczywistości w życzliwej i pełnej akceptacji atmosferze 

Zajęcia z języka angielskiego i religii odbywają się w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.