Jagódki

3-latki

Poziomki

4-latki

Malinki

5-latki

Truskawki

6-latki

Jagódki

„Jagódki” to grupa 3 latków, które rozpoczynają swoją edukację przedszkolną.

W roku szkolnym 2020/2021 zgodnie z podstawą programową oraz programem wychowania przedszkolnego Wydawnictwa PWN „Trampolina” autorstwa Małgorzaty Janiak i Kamili Witerskiej, będziemy poprzez opiekę, wychowanie i nauczanie wspierać całościowy rozwój dziecka w czterech obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. 

Naszym priorytetem w pracy z dziećmi będzie rozwijanie nawyków i zachowań, które będą prowadzić do ich samodzielności. W szczególności będziemy się koncentrować na doskonaleniu umiejętności takich jak: samodzielne ubieranie i rozbieranie się, samodzielne i estetyczne spożywanie posiłków, samodzielne korzystanie z toalety i dbanie o higienę.

Dzieci będą też nabywać umiejętności niezbędne do poznawania siebie, swoich emocji i uczuć.

Poziomki

„Poziomki” to grupa 4 latków, które uczęszczają do Przedszkola drugi rok, więc coraz lepiej się znają i nawiązują przyjaźnie. Wiek 4 lata charakteryzuje się dużą ciekawością świata, dlatego pracujemy z różnymi materiałami w pracach plastycznych, dużo rozmawiamy, nabywamy doświadczenia w różnych sytuacjach życiowych. 

Poziomki to dzieci pełne energii, otwarte, gotowe na nowe wyzwania. W tym roku szkolnym zgodnie z podstawą programową oraz programem wychowania przedszkolnego Wydawnictwa PWN „TRAMPOLINA” (autorstwa Małgorzaty Janiak i Kamili Witerskiej) będziemy poprzez opiekę, wychowanie i nauczanie, wspierać całościowy rozwój dziecka w czterech obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. 

Pierwsze lata przedszkolne, to okres doskonalenia czynności i umiejętności opanowanych przez dzieci w okresie wcześniejszym. Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, zapinania guzików, suwaków, wycinanie nożyczkami, liczenie, poznawanie siebie itp. to tylko początek wspaniałej przygody przed nami! 

Malinki

„Malinki” to grupa 5-latków. Nasze „Malinki to dzieci pogodne, otwarte, ciekawe i aktywne zarówno  podczas zabaw   jak i zajęć. W obecnym roku szkolnym zgodnie z nową podstawą programową oraz programem wychowania przedszkolnego Wydawnictwa PWN „TRAMPOLINA” (autorstwa Małgorzaty Janiak i Kamili Witerskiej) będziemy poprzez opiekę, wychowanie
i nauczanie, wspierać całościowy rozwój dziecka w czterech obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.

Jesteśmy już starszakami, więc przygotowujemy się systematycznie do roli ucznia. Dzięki różnym ćwiczeniom stosowanym podczas zajęć będziemy doskonalić umiejętność szybszej koncentracji, skupienia uwagi i zapamiętywania nowych treści. W czasie spędzonym w przedszkolu dzieci będą poszerzać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności. Przed nimi, bowiem ważne wyzwanie – wkroczenie w świat liter i liczb. Pomocne w tym zakresie będzie wykonywanie zadań w kartach pracy z pakietu „Hop do góry! Pięciolatek”. 

Każdy dzień w Naszej Grupie wypełniony będzie radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi i zajęciami dodatkowymi, dzięki czemu uśmiech nie zniknie
z dziecięcych twarzy. Edukację łączymy z zabawą, przez co dzieci zdobywają nowe wiadomości i umiejętności.

 

Truskawki

Truskawki to grupa 6-latków. W roku szkolnym 2020/2021 grupa „Truskawki” pracuje w oparciu o podstawę programową z programem wychowania przedszkolnego Wydawnictwa PWN „TRAMPOLINA”  realizując nowoczesne podejście do edukacji. Pakiet „Nowa Trampolina sześciolatka”, zawiera ciekawe oraz nowoczesne materiały, które wspierają edukację przed etapem nauki w szkole. Materiały zawarte w pakiecie w pełni realizują podstawę programową wychowania przedszkolnego. Dla dziecka przygotowane są karty pracy w 5 częściach, „kącik artystyczny”, „My i nasz świat. Emocje i kompetencje społeczne” oraz „Zabawy z kodowaniem”. 

Ćwiczenia realizowane na zajęciach w grupie rozwijają kompetencje matematyczne oraz przygotowują do nauki programowania. Emocje i kompetencje społeczne zawierają opowiadania i ćwiczenia wspierające rozwój społeczny oraz emocjonalny dzieci. Scenariusze są przygotowywane tak, aby zawierały różnorodne formy działania. Dzięki temu dziecko  nabywa nowych umiejętności. Dzieci w ostatniej grupie przedszkolnej w większej mierze zainteresowane są czytaniem, pisaniem oraz liczeniem. Jest to najlepsza podstawa do efektywnego przyswojenia przez dzieci treści z zakresu komunikatywnej funkcji języka oraz pojęć matematycznych. W tygodniowym rozkładzie zajęć przewidujemy: dzień matematyczny, dzień globalnego czytania, dzień z nożyczkami. Jednego dnia w tygodniu dzieci będą otrzymywać zadanie do wykonania w domu. Praca z dziećmi poprzez zabawę w naturalny sposób przygotowuje dzieci do czytania i pisanie, wprowadza w świat pojęć matematycznych, społecznych, przyrodniczych  i technicznych. Pozwala im doświadczać, przeżywać rzeczywistość zgodnie z dziecięcą fascynacją otaczającym światem.