Niepubliczny Żłobek Zielony Groszek z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Rolniczej 36 sprawuje opiekę w formie żłobka nad dziećmi w wieku od 20 tygodnia do 3 lat.
Żłobek jest wpisany do Rejestru Żłobków i Klubów Dziecięcych pod nr 38 na podstawie decyzji nr 1/147/2012 z dnia 01.02.2012r.
Nasza placówka jest współfinansowana przez Gminę Wrocław.
Dofinansowanie z Gminy Wrocław wynosi 2,85zł brutto za godzinę pobytu dziecka w żłobku.
Organem nadzorującym funkcjonowanie żłobków jest Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych.

Kontakt do organu nadzorującego:

Sekretariat:
Ul. G. Zapolskiej 4, 50-032 Wrocław
III piętro, pok. 347, e-mail:wzd@um.wroc.pl
Tel: +48 71 777-77-60, faks: +48 71 777-79-94