Opiekę nad dziećmi w naszym żłobku sprawują doświadczone opiekunki z wykształceniem pedagogicznym – z ukończoną szkołą opiekunek dziecięcych, wyższymi studiami pedagogicznymi, medycznymi (położne, pielęgniarki), wieloma kursami doszkalającymi a także z praktyką w opiece nad dziećmi.

Wiele z nich posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. Jest to świetnie przygotowana kadra wnosząca ciepłą i przyjazną atmosferę, dającą radość dzieciom. Dzięki wdrażaniu nowatorskich dydaktycznych rozwiązań i podążając za indywidualnym rozwojem dzieci, pobudzają je do rozwijania zainteresowań. W takim otoczeniu dzieci czują się bezpiecznie i bardzo chętnie przychodzą do naszej placówki.

Nasz Zespół kładzie szczególny nacisk na stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli poprzez zapewnienie im czynnego udziału w szkoleniach, warsztatach, kursach oraz studiach podyplomowych podnoszących ich kwalifikacje oraz poszerzających ich umiejętności.

Organizujemy wychowanie i edukacje na najwyższym poziomie.

W naszej placówce rodzice zawsze otrzymują wszystkie niezbędne informacje o tym jak dziecko funkcjonowało każdego dnia. Wsparcie w wychowaniu, informacje zwrotne i pomoc specjalistów w przypadku pojawiających się u dziecka problemów wychowawczych bądź rozwojowych. Zadania te możemy realizować jedynie poprzez współpracę z rodzicami, ponieważ zarówno zasady wychowawcze, jak i metody wspomagania rozwoju muszą być wynikiem porozumienia obu stron i wspólnego zaangażowania.